Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Generalforsamling Kær Halvø’s Ringridning

Generalforsamling 2018

Tirsdag d. 30. januar Klokken 19.00
Borgerforeningens skyttehus

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Formanden aflægger beretning
4. Kasserer fremlægger regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Hans Peter Tanner (modtager genvalg)
Claus Clausen (modtager genvalg)
Henrik Brandt Pankoke (modtager ikke genvalg)
Valg af et nyt bestyrelsesmedlem (2 år)
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

MVH
Bestyrelsen
Generalforsamling 2018

Del på Facebook