Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Indsigelser mod ændring af Tech 21 – Kær Halvø

Som tidligere skrevet her på siden, så har Sønderborg Kommune lagt op til at ændre lokalplanen for Tech 21, således at der i den østlige ende tillades højhus byggeri på op til 30m, samt at ændre miljøklasse uden videre miljøundersøgelse. Samtidig er der ikke udarbejdet visualisering af byggeret – kun ovenfra.

Kær Halvø’s Landsbylaug har nedsat en gruppe som har arbejdet med få lavet indsigelser samt at indsamle underskrifter til disse indsigelser.

Indtil videre vil der blive indleveret 4 indsigelser fra Kær Halvø’s Landsbylaug. Disse kan findes her: Indsigelse 1Indsigelse 2Indsigelse 3Indsigelse 4.

Kær Bygade og Ormstoft har en bevarende lokalplan som skal sikre landsby miljøet. Derfor virker det mærkeligt at Sønderborg Kommune, med Peter Hansen i spidsen for Teknik og Miljøudvalget, vil plante en kolos af en bygning lige op ad en landsby! Bygningen bør placeres tæt op ad kraftvarmeværket eller langs motorvejen mellem Sønderborg og Åbenrå.

Del på Facebook