Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

10 ferielejligheder på Rønhave, Kær Halvø

Følgende er blevet offentlig fremlagt af Sønderborg Kommune:

Sønderborg Kommune giver hermed tilladelse efter § 35, stk. 1, i Lov om planlægning, til at indrette 10 ferielejligheder på ejendommen matr.nr. 1 Kær, Ulkebøl beliggende Hestehave 20, Kær, 6400 Sønderborg, som ansøgt.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår, der er formuleret af By- og Landskabsstyrelsen:
• Der hverken nu eller i fremtiden eksisterer flere end 10 ferielejligheder på ejendommen.
• I ingen af de 10 lejligheder må boligarealet overstige 100 m².

Der meddeles samtidig dispensation efter § 65, stk. 2, jf. § 17, stk. 1 (Skovbeskyttelseslinien) i Lov om naturbeskyttelse til det ansøgte. Der meddeles ligeledes dispensation efter § 65, stk. 3, jf. § 18, stk. 1 (Fortidsmindebeskyttelseslinien) i Lov om naturbeskyttelse til det ansøgte.

Tilladelsen kan hentes her

Del på Facebook