Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Delecykel på Kær Halvø

På Kær Halvø er det muligt at låne en El-cykel i op til 14 dage af gangen.

Her på siden forefindes Lånekontrakt og Kvittering for aflevering.

Cyklerne kan lejes ved at kontakte formanden, Kenni Nielsen, på email: Hannekenni@gmail.com eller Telefon: 25 78 91 77

Elcykel Kontrakt

Vilkår for udlånsaftalen
Generelt
1.1 Kær Halvøs Landsbylaug stiller ved udlån cyklen til rådighed for Låneren.
1.2 Nærværende vilkår beskriver på hvilke betingelser cyklen stilles til rådighed
for låneren.
2. Periode og levering
2.1 Parterne har aftalt, at cyklen skal stilles til rådighed for Låner som angivet
under Periode og udlevering ovenfor.
2.2 Låner skal afhente og returnere cyklen på adressen Honninghul 7 efter
aftale med Kenni Nielsen. Udlevering/aflevering foregår på lørdage i uger
med ulige ugenumre.
3. Ansvar og Forsikring
3.1 Fejl og mangler ved cyklen udbedres af Fri Bikeshop, Alsgade 2, 6400
Sønderborg.
Landsbylauget dækker ikke reparation af fejl og mangler ved cyklen, som skyldes
låners mislighold af cyklen og/eller fejlagtig brug. Opstår der fejl og mangler ved
cyklen i låneperioden skal Låner bringe cyklen til Fri Bikeshop, som så vidt muligt
vil udbedre fejlen eller manglen indenfor 1 døgn.
3.2 Pkt. 3.1 vedrører ikke punkteret dæk samt hvis kæden falder af. Udbedring af
det forestår låner selv.
3.3 Låner skal sørge for at cyklen fra udleveringstidspunktet er dækket af en
forsikring mod skade og tyveri. Cyklen kan ikke udlånes med mindre låner har en
indboforsikring, der forsikrer cyklen.
Ved skader forstås ikke forhold, som skyldes almindelig slitage ved anvendelse af
cyklen i perioden.
3.4 Låner erklærer, at Låner har den fornødne kundskab til at betjene cyklen.
Ansvaret for skader, der opstår på cyklen i låneperioden påhviler Låner. Ligeledes
påhviler ansvaret for skader forårsaget ved brugen af cyklen Låner.
3.5 Landsbylauget er ikke ansvarlig for skader forårsaget ved brugen af cyklen.
Landsbylauget er endvidere ikke ansvarlig for Låners eventuelle tab på grund af
mangler eller defekter ved cyklen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *