Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen blev i 2024 holdt på Frydendal/Naturcenteret.

Aftenen startede med oplæg fra Bent Albæk, hvorefter den ordinære generalforsamling blev afholdt.

Hele 45 beboere mødte op, hvilket er rekord mange!

Landsbylauget takker for opbakningen og håber at se mange i løbet af året til arrangementer og til Generalforsamlingen næste år.

 

 

Landsbylaugets Præsentation inkl. indkomne forslag 2024

Bestyrelsens beretning 2024

Referat af Generalforsamling 2024

Kær Halvøs Landsbylaug Budget 2024