Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Afslag på anmeldelse – Folehave 6, 6400 Sønderborg

Sønderborg Kommune meddeler afgørelse om, at udvidelse af staldanlægget ikke kan ske som anmeldt jf. § 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1283 af 8. december 2014.

Se mere her: http://sonderborgkommune.dk/hoeringer/afslag-paa-anmeldelse-folehave-6-6400-soenderborg

Del på Facebook