Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Kransenedlæggelse v. krigergrave

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
29/06/2011
00:00

Lokation
Kær Halvø

Kategorier
Ingen Kategorier


Der nedlægges kranse ved krigergravene på Kær Halvø. Hærens Sergentskole er arrangør, og kan kontaktes for rute, information osv.

Baggrunden for kransenedlæggelsen:

29 JUN – Alssund overgangen
De faldne i forbindelse med preussernes overgang over Alssund i 1864 mindes årligt, den 29. juni ved at lægge kranse og blomster 20 forskellige steder på Arnkil, nord for Sønderborg.
Den 29. juni klokken 0200 om natten blev 4 preussiske bådhold med tilsammen 2600 mand sat i vandet fra Sundeveds Kyst, der lå i mørke. I løbet af mindre end en ½ time var denne styrke, med ret ringe tab, landsat på Alskysten fra den nordligste spids af Arnkilsøre til Skovfogedhuset. De overvældede hurtigt de svage sikringsdele her. Det nordligste reservekompagni, Kompagniet Jantzen af 4. Regiment, var hurtigt fremme, men mødtes af en heftig ild, hvorved kompagnichefen og hans næstekommanderende såredes, og mange underofficerer og menige faldt eller blev sårede. Også kommandøren for feltvagt 1, sekondløjtnant Pingel, der havde sluttet sig til kompagniet, faldt.
Bådene vendte straks tilbage og hentede det næste hold, men herunder skulle der dog for en kort tid indtræde nogen forstyrrelser.
Fra panserbatteriet “Rolf Krake” var der om aftenen udsendt en patruljebåd, hvorfra man klokken ca. 1130 hørte skydning fra kysten, nord for Snogbæk Hage, som viste sig at være falsk alarm. Klokken ca. 0200 vendte båden tilbage, og kort efter hørte man skydningen fra den første landsætning. Endvidere bemærkede man antændingen af baunerne. Panserbatteriet gjorde straks klar og afsejlede til indsejlingen til Alssund, hvortil det dog først nåede klokken ca. 0245, da de to første bådhold omtrent var overført. Ilden blev straks åbnet mod bådene, således at al overførsel foreløbig standsedes.
Efter ca. ½ times forløb fik kaptajn Rohte imidlertid det indtryk, at overgangen i hovedsagen var lykkedes, og at fjenden var under fremrykning mod syd, sandsynligvis netop fordi “Rolf Krakes” ild havde standset overførslen. Han anså derfor sit hverv for endt og dampede tilbage til Augustenborg Fjord. Panserbatteriet havde fået nogen skade, men det var stadig fuldt ud kampdygtigt og havde ingen døde eller sårede. Der var ingen tvivl om, at hvis skibet havde ligget parat bag Arnkilsøre, kunne det have forhindret fjendens overgang på dette sted, eller det kunne i hvert fald havde sinket den betydeligt. En time senere gik det til Steksvig og medtog de derværende skibe til nordkysten af Als.
Efter Brigaden Goeben noget over klokken 0300 havde fået fast fod ved Arnkilsøre, og havde besat den sydlige udkant af Arnkils Skov, indtrådte en fægtningspause, for at de overførte tropper kunne konsolidere sig, men klokken ca. 0400 var divisionen Manstein i hovedsagen overført.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *