Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Bedre kollektiv trafik på Kærhalvø

Der er nedsat en gruppe som skal se på bedre offentlig transport

Den holdes heldagsmøde på kommunen den 1 november

For landdistriksudvalget deltager Anders Brandt   Hundslev

Har du forslag til hvordan hvordan den kan blive bedre  så  kontakt  mig på

jorgen_wilkenskjeldt@hotmail.com   inden 1 november

Del på Facebook