Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Bestyrelse på plads Kær halvø

Formand blev Jørgen Wilkenskjeldt
Kasserer blev Hans Iversen
Sekretær blev Kenni Nielsen
Bestyrelses medlem blev Rune Hansen
Bestyrelsesmedlem blev Christiam Korsholm Jeppesen
Suppleant er Poul Evald
Bestyrelsens mail findes under bestyrelse
Der blev på generalforsamling under eventuelt fremsat forslag om arbejdsgrupper
Er du også ildsjæl eller bare gerne vil hjælpe i arbejdsgrupper så sig til.
Et landsbylaug bliver ikke bedre end vi selv gør det til

Kenni Nielsen er tovholder på Kær Vestermark
Rune Hansen er tovholder på rengøringdag den 27 april
Jørgen er medlem af landdistriktsudvalget og Christian er supleant

Del på Facebook