Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Bestyrelsen har besøgt et Centralt rensningsanlæg

Poul og undertegnede fra bestyrelsen, har besøgt Mariager Rensningsanlæg.
Formåler var at konstatere omfanget af de mange gener vi, og mange andre herude, frygter, vil blive konsekvensen af et rensningsanlæg nord for forbrændingsanlægget.
Lad det være sagt med det samme, turen var en rigtig god oplevelse! Vi fik afkræftet mange af de fordomme, jeg og mange andre har og har haft i den sammenhæng.
Vi fik en venlig velkomst, hvor vi fik en orientering af anlæggets direktør og bestyrelsesformand. Bagefter blev vi vist rundt på hele anlægget og fik lejlighed til at “stikke næsen ned” i forskellige processer på affaldsvandets vej fra kloarkvand til renset vand, der så ender med at blive ledt ud 3,8 km ude i Kattegat.
Til stor overraskelse for både Poul og jeg, så var lugtgenerne begrænset til ganske få steder. Vejret var stille den lørdag, og hvis der havde været udslip af megen lugt, så ville vi helt sikkert have kunne bemærke det. En af årsagerne til den ringe udledning af lugt skyldes, at hele anlægget (minus de åbne procestanke) var forsynet med punktudsugning, og at den udsugede luft/gas blev ledt igennem kulfiltre, inden det slap ud i den omgivende luft. Det virkede helt fantastisk. Vi gik klods op og ned ad flere rensningsprocesser og bemærkede stort set ikke, at vi var på et rensningsanlæg.
Det taler måske også lidt for sig selv, at de deroppe havde valgt at opføre administrationsbygningerne klods op ad anlægget!
Vi sluttede af med at besøge en pumpestation, der var placeret inde i Hadsund by. Pumperne var placeret i seks meters dybde og var ikke neddykket i sumpen. Også her bliver luftudslippet ledt igennem kulfiltre, og man kunne ikke lugte noget, hverken nede i brønden eller oppe i det fri. Temmelig overraskende og meget imponerende.
Poul og jeg var som allerede beskrevet positiv overrasket og spurgte ind til om også vi kunne forvente at anlægget på Kær Vestermark også ville blve forsynet med centrale kulfiltre m.m. og vi fik det indtryk at selve anlægget ville blive opført helt analogt det i Mariager ikke kun for vores skyld, men også af hensyn til de medarbejdere, der skal arbejde på anlægget. Man lovede også at udstyre pumpestationerne med kulfiltre såfremt der er behov for dette. Endelig så tilbød Sønderborg Forsyning (SF), at de ville arrangere en besigtigelsestur for de af beboerne herude, der måtte være interesserede, til nogle af de pumpestationer, der er her i området. Turen vil så både omfatte stationer med og uden filtre.
Bestyrelsen skal opfordre evt. interesserede i at henvende sig til bestyrelsen, som så vil kontakte SF og sørge for at der bliver iværksat en “ekspedition “.
Med venlig hilsen
Kenni         
Del på Facebook