Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Borgermøde

I følge det oprindelige idéoplæg,  se nedenstående link:

https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?file=4618_12204379&docid=12163769&fileID=62115-18_v1_Bilag+3+-+Id%c3%a9opl%c3%a6g.pdf.PDF&type=.PDF&enclosure=true

skal der afholdes et borgermøde i forbindelse med høringsprocessen. Det er nu meddelt i Ugeavisen Sønderborg uge 17, at nævnte borgermøde skal finde sted onsdag den 2. maj 2018 kl 19:00 i Multikulturhuset, Nørre havnegade 15, 6400 Sønderborg.

På mødet vil der blive fortalt om planerne for et evt. kommende centralrenseanlæg ved Vestermark nord for Sønderborg. Der vil også blive lejlighed til at stille spørgsmål og til at komme med ideer og forslag til projektet.

Borgermødet giver lejlighed til at få svar på  en række af de spørgsmål, som stadig er uafklarede efter det infomøde bestyrelsen havde arrangeret den 22. marts, men mødet giver også mulighed for at aflevere evt.  alternative forslag til de ansvarlige planlæggere og beslutningstagere.

Bestyrelsen skal endnu engang opfordre evt. interesserede til at melde sig som deltagere i den tidligere nævnte arbejdsgruppe med henblik på at optimere vores indflydelse på et evt. kommende anlæg.

 

Del på Facebook