Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Brugerråd for Ormstoft Folkeskov

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Stine Jacobsen, Sønderborg kommune, Vand og Natur. Stine Jacobsen efterlyser interesserede til et brugerråd  og skriver:

“I foråret blev Ormstoft Folkeskov plantet langs den østlige del af Kær Bygade. Skoven er plantet på kommunal jord, men tanken er, at det i høj grad er jer lokale borgere, der skal have indflydelse på, hvordan skoven skal bruges og udvikle sig. Derfor synes jeg, det er relevant at skabe en direkte kontakt til de borgere i området, der er særligt interesserede i skoven i form af et brugerråd.

Fra kommunens side vil der blive lagt en driftsplan for området, men den vil handle om skovdrift og vedligeholdelse af stierne. Tanken med brugerrådet er, at rådet skal være den primære drivkraft i planlægningen af udviklingen og brugen af området.

Kan I i landsbylauget hjælpe med at finde ud af, hvem der kunne være interesserede i at være med et brugerråd? Til orientering, så har jeg ringet til Søren Spang, Kær Bygade 12 og han vil gerne være med.”

Eventuelle interesserede kan henvende sig til bestyrelsen, der så vil formidle kontakten videre til Stine Jacobsen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Del på Facebook