Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Centralt rensningsanlæg

I forbindelse med generalforsamlingen fik bestyrelsen tilsagn fra Sønderborg Forsyning om at orientere om planerne om at placere et centralt rensningsanlæg på den nordlige side af forbrændingsanlægget, dvs. på Vestermark i retning mod Kær. Efter orienteringen var der en livlig debat om udsigten til at få et så stort anlæg placeret så tæt på Kær/Ormstoft.

Planerne kan ses på følgende link https://sonfor.dk/centralrenseanlaeg/

Bestyrelsen har, på baggrund af debatten på generalforsamlingen, vurderet at vi har behov for en arbejdsgruppe, der har til opgave at få optimal indflydelse på kommunens endelige beslutning i forhold til placering og omfang af rensningsanlægget.

Arbejdgruppens opgave bliver bl.a. at analysere effekten af de foreløbige planer, undersøge alternative placeringer og øvrige relevante data i tilknytning til hele planlægningen. Vi har også fået tilsagn fra Sønderbrog Forsyning om en besigtigelsestur til et tilsvarende anlæg for ved selvsyn at kunne konstatere, hvad et sådan projekt har af konsekvenser.

Da processen er igang haster det med at danne gruppen, hvis vi vil have indflydelse. I følge planerne skal der afholdes et borgermøde i forbindelse med den kommende høringsproces. Vi forventer at borgermødet kommer meget snart, og derfor skal gruppen sammensættes  hurtigt, hvis vi skal være ordentligt forberedt.

Vi ønsker derfor at interesserede melder sig på banen hurtigst muligt! I kan rette henvendelse til bestyrelsens medlemmer enten via telefon, mail eller ved at komme personligt.

Kom nu  –  Det er vigtigt, det her!

Del på Facebook