Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Delte meninger om sti på Kærhalvø

læs mere her

 http://www.jv.dk/artikel/2423777:Soenderborg–Delte-meninger-om-en-ny-sti-paa-Kaer-halvoe

landsbylaugets bestyrelse har ikke været indraget i dette.

I kan under bestyrelse finde Kær halvø udviklingsplan

Og her er fra Kommunens Nyhedsbrev

Kystnær natursti på Kær Halvø

Nu kommer der en ny natursti på Kær Halvø. Stien etableres i forlængelse af den nuværende natursti langs kysten på Kær Vestermark, der føres videre til Arnkilsøre og derefter tilbage gennem skovene midt på Kær Halvø, til den får forbindelse til cykelbroen over omfartsvejen. Hermed bliver den tilsluttet stierne ved Ulkebøldam og Spang. Det samlede stiforløb giver kystnær adgang til smukke naturområder på Arnkil og direkte forbindelse til det rekreative område Kær Vestermark.
Hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne i området, vil der blive foretaget ekspropriation

Del på Facebook