Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Der er gang i Spejderlejr 2017 på Kær halvø

Lodsejere og forpagter af jord har været til møde

Se mere her http://sonderborgkommune.dk/aktuelt/arkiv/lodsejere-og-forpagtere-paa-kaer-er-trygge-ved-laegge-marker-til-spejderlejr .Der er også to høringer ,Et om er blivende jorddepot og et om et midlertidig

Se det på kommunens  hjemmeside

Borgermødet der er vist herunder har det desværre ikke været muligt at gennemføre her på Kær halvø ,da Borgerforeningens lokaler har vandskade.

Vil opfordre jer til at snakke  sammen med nabo om fælleskørsel ud til Produktionshøjskolen på Solglimt 4

 

 

 

 

 

Del på Facebook