Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Digital post-kærhalvø

Som led i  at ruste Kærhalvø til fremtiden er der sidste weekend om delt et spørgeskema om i har behov for undervisning til Digital post og computerbrug

Hvad er digital post, se mere her  https://www.borger.dk/Sider/Post.aspx

I projekt bæredygtig landsby er det meningen at vi skal have fælles mødesteder

Derfor lidt spørgsmål

Kan du hjælpe med det ?

Vil du gerne lære mere om det ?

Har du behov for transport til kursus ?

Svar om dette ønskes inden den 25 oktober

Send en mail til jorgen_wilkenskjeldt@hotmail.com  eller tlf 74431236

Besked kan også afleveres  i postkasse på Kær bygade 59

For at ruste landsbylauget til fremtiden har vi fået et cvr nr. og er nu ved at oprette en digital post adr.

Foreninger kan se mere her  http://sonderborgkommune.dk/erhverv/f%C3%A5-vejledning-til-det-digitale

Del på Facebook