Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Dome på Vestermark 7a-b Kær

http://sonderborgkommune.dk/hoeringer/landzonetilladelse-til-en-overdaekning-en-dome-mv 

Tilladelse til opsætning af Dome

Landsbylauget har deltaget i  ansøgning fra landdstriktsudvalgets udviklingspulje

Ca. 30.000 kr .

 

Del på Facebook