Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

El-cykler

Hej til alle beboere herude.

Som det vil være de fleste bekendt, så er landsbylauget indehaver af 2 el-cykler. Det fremgår af vores hjemmeside, at el- cyklerne kan udlånes i en 14 dages periode, såfremt de er ledige. Bestyrelsen har nu fundet det nødvendigt at præcisere reglerne i forbindelse med udlån af vores el-cykler. Behovet for denne præcisering skyldes dels, at det ikke fremgår helt tydeligt, hvad hensigten er med cyklerne, og dels at landsbylauget også har en række udgifter i forbindelse med brugen af cyklerne.

I sin tid blev cyklerne indkøbt med henblik på at demonstrerer de muligheder en el-cykel indebærer. Idéen var affødt af den tids klimatiske tankegang, der bl.a. lå til grund for projekt zero. Hensigten var at ”lokke” flest mulige til at anvende transportmidler, der var mere energirigtige i forhold til den kørsel, der omfatter det, man kunne kalde småture, som f.eks køreturen ned til bageren om søndagen eller lignende ture, som man ligeså godt kunne klare på en cykel eller en el-cykel. Man håbede så, at kunne flytte borgerne væk fra forurenende transportmidler over til transportmidler, der alt andet lige ville spare miljøet for unødig belastning.

Formålet med el-cyklerne er altså at give beboerne mulighed for at afprøve el-cyklerne så beboerne, ved hjælp af egne erfaringer, kan afgøre om el-cykler evt. kan erstatte bil nr. 2 eller om idéen ikke fungerer i den borgers kontekst.

Det har aldrig været tanken at landsbylauget skulle agere cykeludlejningbureau, og det har vi heller ikke økonomi til. Vi har allerede relative mange udgifter til at vedligeholde el-cyklerne, og hvis de anvendes som supplement til enkelte beboeres trafikmidler, så skal vi påregne endnu flere udgifter.  Det finder bestyrelsen ikke er rimeligt over for de øvrige medlemmer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Del på Facebook