Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Erhvervsområde Nord – Kær Halvø

Sønderborg Byråd har den 12. september 2012 vedtaget lokalplan 4.9-4, Erhvervsområde Sønderborg Nord inkl. kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 endeligt.

Lokalplanen kan læses her: Lokalplan for Erhvervsområde Nord

Det er besluttet at der tillades 1 bygning af 8 etager, maks 30 meter, i del-område 5. Samtidig så ændres hele området fra “Mindre håndværks-, produktions- og sevicevirsomhed og lager med begrænset transportbehov” til “Industri, håndværks-, produktions- og servicevirksomheder, samt butikker til pladskrævende varegrupper”.

Det betyder dermed også at borgernes indsigelser ikke har haft stor betydning for embedsmænd eller politikere i denne sag. Det er samtidig forkasteligt at kommunen ikke har involveret landsbylauget i nærværende sag. Dette giver ikke meget tillid til hverken demokratiet eller systemet.

Der er dog enkelte mangler i lokalplanen, som der er forespurgt svar på hos kommunen. Det drejer sig omkring §3, omkring områdets anvendelse. Dette er ikke beskrevet for delområde 5. I §9 mangler der beskrivelse af beplantning for delområde 5.

Læs mere omkring lokalplanen, samt klagemuligheder på kommunens hjemmeside: lokalplan 4.9-4

Del på Facebook