Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Fjernvarme i Kær og Ormstoft?

Fjernvarme i Kær og Ormstoft

Af borgerjournalist Jens Andersen, Sønderborg

I Kær og Ormstoft har vi nu fået mulighed for at skifte gasfyret ud med fjernvarme. Det er en rigtig god idé når man ser på den fra flere vinkler. Fjernvarme sviner mindre, det bidrager med langt mindre CO2, anlægget fylder mindre i fyrrummet eller bryggerset og så bliver vi langt mindre afhængige af gasleverencer fra udlandet når den Danske naturgas engang slipper op.Det gælder især for det fremtidige Sønderborg, hvor fjernvarmen vil blive leveret fra mange forskellige kilder, ikke mindst fra det geotermiske anlæg ved Madeskoven og kraftvarmeværket ved Vestermark. Ud over disse kilder bidrager solfangeranlægget ved Vollerup naturligvis også, samt de andre mindre varmeværker rundt omkring i byen.

Kraftvarmeværket ved Vestermark stod i 2009 for 95% af varmen, og 60% af denne varme fik man ved at brænde affald. Det geotermiske anlæg ved Madeskoven forventer man vil kunne bidrage med op til en tredjedel af byens varmebehov. Så med lidt grov hovedregning vil Sønderborg om et par år blive opvarmet af affald, varmen fra undergrunden og varmen fra solen.

Varmepumper eller jordvarmeanlæg er naturligvis et udmærket alternativ, men de fylder mere i bryggerset, kræver en del strøm og enten skal man have en god stor grund til jordslangerne eller også skal der stå en pæn stor blæser i baghaven. Og så er der lige det at man selv er ansvarlig for anlægget. Så husk at giv udtryk for din interesse for fjernvarme ved at aflevere den husstandsomdelte seddel til Landsbylauget inden den 18. april.

(Alle tal er hentet fra Sønderborg Fjernvarmes årsberetning 2009)

Del på Facebook