Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Fra kommunens nyheds brev

Her er et lille udpluk fra kommunens nyhedsbrev som man kan tilmelde sig

Infrastruktur gør det imidlertid ikke alene. Der skal mere til: •Landdistriktsudvalget tilføres derfor 250.000 kr. årligt til medfinansiering af projekter. Desuden afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til udmøntning i forbindelse med landsbylaugenes konkrete borgerinitiativer.
•Der afsættes i alt 250.000 kr. i 2016 og 2017 til fortsat arbejde med landsbybusser. Partierne bag budgetforliget ønsker at evaluere flekstrafikordningen i 2016 med fokus på ressourceforbrug og med henblik på i højere grad at tilgodese lokale udbydere.
•En pulje på 1 mio. kr. i 2016 til implementering af kommunens fødevarestrategi vil understøtte landdistrikternes rolle i forbindelse med arbejdet.
•Med henblik på en særlig indsats for vejkvaliteten i de mindre byer og landsbyer afsættes 5 mio. kr. i både 2016 og 2017 til asfaltbelægning.
Kultur, borger og fritidsudvalget udarbejder en politik for forsamlingshuse og medborgerhuse i kommunen. Politikken skal sikre, at der etableres medborgerhuse, hvor det giver mening og er gennemtænkt.
Aktuelt ombygges Broager Rådhus til medborgerhus. Med udgangspunkt i de forslag og beregninger, der er foretaget af borgergruppen i Broager, udarbejdes en endelig projektplan for bygningen. Der afsættes en anlægsramme på 3 mio. kr. til renovering og indretning

Del på Facebook