Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Generalforsamling 2016

Kær Halvøs Landsbylaug

indbyder hermed til

GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 15. marts 2016 kl. 18.00 på Solglimt 4 i Sønderborg

 Kl. 18:00        Vi lægger ud med fællesspisning – Rune har lovet at præsentere os                             for en lækker gullaschsuppe – det bliver mindeværdigt!

Kl. 19:00         Vi får besøg af Mikkel Harritslev, der er projektleder for Spejderlejr                            2017. Mikkel tager nogle medarbejdere med og de vil bl.a. informere                         om den seneste udvikling i forhold til projektets mange udfordringer.                         Hør bl.a. om det anlægsarbejde, der går i gang omkring den 1. maj                             2016.

Kl. 20:00         Kaffe.

Kl. 20:15         Starter generalforsamlingen med følgende dagsorden jf.                                               vedtægterne. 

 1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Indkomne forslag
 4. Regnskab 2015
 5. Budget 2016
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende er på valg:
  1. Hans Iversen – modtager ikke genvalg
  2. Rune Hansen
  3. Kenni A Nielsen
 7. Valg af suppleant, på valg er:
  1. Poul Evald
 8. Valg af revisor, på valg er:
  1. Dorthe Nielsen
 9. Eventuelt

 

Bestyrelsen kan allerede nu meddele, at vores fælles udviklingsplan vil blive debatteret, så mød nu friske frem og giv jeres holdninger til kende.

 Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne

Kenni Nielsen

Formand for landsbylauget.

 

Del på Facebook