Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Generalforsamling i landsbylauget for Kær halvø

Kær Halvøs Landsbylaug 

indbyder hermed til 

GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 20.00 i spisesalen på Rønhave. 

Aftenen starter allerede kl. 19:00 hvor Lars Hisselholm Jensen, der er projektleder i afdelingen for Projekt og Udvikling  i Sønderborg forsyning, med en orientering om udviklingen af det påtænkte centrale rensningsanlæg på Vestermark. 

Jinnie Friis Evald har lovet at give en orientering om konceptet Nabohjælp. Noget som de fleste gerne vil høre lidt mere om.

 

 Kl. 20:00 Starter generalforsamlingen med følgende dagsorden jf. vedtægterne 

 1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent 
 2. Bestyrelsens beretning 
 3. Indkomne forslag 
 4. Regnskab 2019, 2020 og 2021
 5. Budget 2022 
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende er på valg: 
  1. Kenni Nielsen
  2. Vakant
 7. Valg af suppleant, på valg er 
  1. Lars Peter Hansen 
  2. Vakant 
 8. Valg af revisor, på valg er a.
  1. Dorthe Nielsen
  2. Vakant
 9. Eventuelt
  1. Ren dag på Kær Halvø den 3. april 2022
  2. Udviklingsplan
  3. Web-master

Bestyrelsen er vært ved et mindre traktement, og af den grund, vil vi gerne bede jer om at tilkendegive over for bestyrelsen, om I ønsker at deltage.

Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne

Kenni Nielsen Formand for landsbylauget 

Del på Facebook