Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Generalforsamling – Kær halvø

Kær halvø landsbylaug inviterer hermed til GENERALFORSAMLING mandag d. 10 marts kl.19.00 i Skyttehuset, Skovhuse 11

19.00

Hvem skal fremover bo på Kærløkke Kær Bygade 19

V/ afdelingsleder Rikke D . Christensen og områdeleder Steen Boris Hansen

Kærbo Tombølgårdvej 1 kommer også 2 m/k stærk og fortæller om Kærbo

Bæredygtig landsby . Hvor langt er vi ?

V/  Landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg

Kl. 20.00 Kaffe

Kl. 20.15

Generalforsamling i følge vedtægter som findes under bestyrelse her

1 Valg af stemmetællere ,dirigent og referent

2 Bestyrelsens  beretning

3 Indkomne forslag.

4 Regnskab 2013

5 Budget 2014

6 Valg af bestyrelses medlemmer

Svend Åge Voss. Modtager genvalg

Nicolai Iversen. Modtager ikke genvalg

Hans Iversen. Modtager genvalg

7 Valg af suppleant  Poul friis Evald . Modtager genvalg’

8  Valg af revisor . Dorte Nielsen modtager genvalg

9 Evt.

Mvh

Jørgen Wilkenskjeldt

Formand

 

Indbydelse til download

 

 

 

 

Del på Facebook