Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

God jul fra bestyrelsen

Hej og glædelig jul til alle medlemmer af Kær Halvøs landsbylaug.

2016 har været et forholdsvis roligt år set med bestyrelsens øjne. Vi har ikke haft store anlægsarbejder herude, og hvis man ser bort fra de aktiviteter, som den kommende spejderlejr har afstedkommet, så må man nok sige, at dette år ikke tegner til at blive et af de mest sindsoprivende.  Det vil nogle nok betegne som lidt kedeligt, andre vil til gengæld glæde sig over at leve et sted, hvor vi ikke udsættes for naturkatastrofer, krige eller kommunalvalg hele tiden.

Bestyrelsen har deltaget i en række møder med forskellige interessegrupper angående anvendelsen af det naturskønne område på Kær Vestermark. Vi var, som mange andre interessenter, blevet indbudt til at komme med forslag til brugen af det smukke område. Nu er afgørelsen om fredningen kommet, og så vidt vi kan skønne, giver planen, som jo i sagens natur er meget abstrakt, rig mulighed for at tilgodese det katalog af anvendelsesmuligheder, som vi sendte ind som forslag til kommunen. Det er jo positivt!

Vi har, i lighed med flere af de øvrige laug i Sønderborg kommune, deltaget i en række møder omkring den kommende spejderlejr og test af om det vil være muligt at levere forskellige krydderurter til den kommende kæmpemæssige spejderlejr. Der har været opstillet en række imponerende selvvandende højbede som er produceret af nogle dygtige og meget engagerede elever og lærere fra Sønderborg Produktionshøjskole, tak til dem! Også tak til Stark som tilbød at køre ud med de tunge kasser. Sideløbende har der været afprøvet forskellige teknikker til at producere udplantningsplanter både i den fantastiske dome, som man kan se lige over for Burger King, og hos forskellige velvillige indstillede frugtavlere og landmænd i kommunen.

Nu glæder vi os så til at opleve den fantastiske lejr til sommer – vi er selvfølgelig spændte, det er jo rigtig mange mennesker, som vi skal have til at spankulere rundt i ”vores pastorat”! Men vi er overbeviste om, at kommunen har styr på projektet, og vi skal nok hilse dem alle hjertelig velkomne.

Rigtig god jul herfra

På bestyrelsens vegne

Kenni A Nielsen

Formand for Kær Halvøs Landsbylaug

Del på Facebook