Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Undgå tilstoppede kloakrør

Denne besked er fra Sønderborg Forsyning

Undgå tilstoppede kloakrør

Smid ikke uvedkommende ting i kloakken.
Brug din kloak med omtanke og få et
bedre kloak-miljø. Til gavn for dig og os.

Nul hår, tak

Mange mennesker tænker ikke over, hvad de smider i kloakken, kan vi se. Der dukker de underligst ting op på vores rensningsanlæg – det kan være alt fra underbukser, træsko, støvler, legoklodser, legetøj, vatpinde og torve af hår. Hårene er i særdeleshed en faktor, der koster os mange penge hvert år. Ofte er vi nødt til at udføre større drifts-tekniske eftersyn, som er bekostelige og langvarige. Hårene ødelægger pakdåserne i vores pumper. Det betyder, at der kommer vand i motoren. Og det kan du sikkert sagtens regne ud, er meget dyrt at udbedre. Og det tager os en masse kostbar tid.

Aldrig fedt i vasken

Derfor vil det være en fornuftig ide, hvis du bliver mere bevidst omkring de ting, du og din familie smider i kloakken, eller lukker ud via køkkenvasken. For her er olie og fedt et par rigtig store syndere. Fedt fra en stegepande hældes varm ud i afløbet. Her størkner det ret hurtigt på grund af en meget lavere udenoms-temperatur. Og hurtigt opstår fedt-propper. Fedt-propper prøver de fleste at opløse med mange forskellige kemikalier, som naturligvis bestemt ikke gavner vand-miljøet. Eller de plastrør, som mange afløb er produceret af.

Hvad kan jeg selv gøre?

For at gøre livet lettere for dig, har vi her samlet en række nemme og gode råd, så også du er med til at tage ansvar for vores kloaknet.

  1. Hæld aldrig olie eller fedt i køkkenvasken. Tør hellere panden af med et stykke køkkenrulle og smid det i affaldsposen. Du kan også hælde fedtet eller olien i en dertil egnet dunk, lad det køle af og smid det i affaldsposen. Det bliver så brændt sammen med dit øvrige husholdningsaffald og giver varme og elektricitet til byens borgere.
  2. Hæld aldrig maling, terpentin, medicinrester, eller andre miljøfarlige stoffer i kloakken. Disse ting skal afleveres de respektive steder: maling og terpentin skal på containerpladser – medicinrester skal på apoteket.
  3. Skyl ikke bleer, bind, vatpinde, trusseindlæg eller løse hår i toilettet. Det skal i affaldsposen.

Sådan renser du selv afløbene

For at forebygge kan du jævnligt hælde en kande kogende vand igennem din kloak. Det forebygger fedt- og sæbepropper og fjerne evt. dårlig lugt, som opstår på grund af svovlbrinte. Svovlbrinteproduktionen øges ved høje mængder af organisk materiale, hvorfor mest muligt af dit husholdningsaffald skal i posen og ikke i køkkenvasken.

Det er billigt – og nemt

Eller køb en svupper i dit lokale supermarked. Den kan fås for under 50 kroner. Sæt svupperen over afløbssien, fyld vasken halvt op med vand. Pump herefter kraftigt op og ned. Gentag om nødvendigt et par gange. Det virker – og helt uden kemiske og farlige stoffer. Den samme metode kan bruges, hvis gulvafløbet i bruseren er stoppet. Fjern risten og lad vandet løbe, så svupperen har noget vand at arbejde i.

Tænk også på andre

Og så er der også lige arbejdsmiljøet for vores kolleger på rensningsanlæggene – så der er mange gode grunde til at tænke dig om en ekstra gang, hvis du bortskaffer noget via vasken eller afløbet.
Lad de gode kloakvaner begynde allerede i dag.
Sønderborg Forsyning gør – sammen med dig – noget ved miljøet.

FAKTA:
Sønderborg Forsyning varetager den kommunale vandforsyning, spildevand, kloakker, 11 renseanlæg, bortskaffelse af affald samt driften af otte containerpladser med tilhørende genbrugsbutikker, et deponi og en erhvervscontainerplads. Derudover indsamles farligt affald med de aktiviteter, det medfører. Endvidere driver Sønderborg Forsyning den kommunale varmeforsyning i Nordborg.
Med omtanke for både nuværende og fremtidige behov fastholder og udvikler vi en pålidelig og sikker forsyning, med hensyn til både den enkelte borger og miljøet.
Sønderborg Forsyning betjener alle ca. 77.000 personer, fordelt på 37.000 husstande i Sønderborg Kommune. Hertil kommer omkring 2.250 sommerhuse og 3.400 virksomheder.
Sønderborg Forsyning har 125 medarbejdere, der alle arbejder engageret for at få etableret en moderne servicevirksomhed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *