Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Henvendelse angående borgerdrevne projekter

Bestyrelsen får af og til henvendelser fra lokale beboere angående mulige projekter iværksat af lokale ildsjæle.

Vi har tidligere behandlet spørgsmålet og har også undersøgt, om der var opbakning til evt. projekter. Nogle projekter har bl.a. været drøftet på generalforsamlinger. En række ildsjæle har fremført fornuftige ønsker om forskellige tilbud/aktiviteter, som de og andre så ville kunne få glæde af her i lokalsamfundet. Det har desværre vist sig, at opbakningen til diverse projekter viste sig ikke at være tilstrækkelig til at gennemføre disse projekter.

Bestyrelsen vil gerne være behjælpelig med at søge midler til evt. projekter, men vi vil ikke indgå som projektmedarbejdere eller lign. Hvis der er beboere herude, der brænder for evt. projekter, vil fremgangsmåden være, at ildsjælene finder sammen og beskriver projektet, opstiller en realistisk arbejdsstyrke og i det hele taget anviser hvorledes projektet tænkes gennemført. Så skal bestyrelsen nok bære tankerne videre til de pengekasser, der i givet fald vil være med til at financierer projektet. Endelig skal projektet være beskrevet i vores udviklingsplan for at kunne komme i betragtning, men det skal bestyrelsen nok tage sig af.

Hvis der er nogle som går med tanker i den retning kan bestyrelsen henvise til hjemmesiden på Sønderborg kommune på Infoland , her er der gode råd at finde. Har nogle allerede en god idé, skal vi til at skynde os, næste deadline er allerede den 8. august 2020, men der kommer flere runder!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Del på Facebook