Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Hjælp til Arbejdsmarkedsudvalg – Kærhalvø

Giv venligst bestyrelsen et prej hvis du har en ide til dette.

Kære Landsbylaug

Arbejdsmarkedsudvalget har spurgt, om vi vil bede Landsbylaugene melde ind, hvis der i hver landsbyområde er eksempelvis nogle turistattraktioner/historiske steder/manglende udsyn eller udsigt, der er lidt forsømt, og trænger til et løft? Rengøring? Buskrydning? Træfældning? Så vil forvaltningen gerne kigge på dét og evt. sende nyttejobbere ud, hvis opgaven ligger udenfor den kommunale pligt for vedligeholdelse af grønne områder.

Giv et prej til cskb@sonderborg.dk hurtigst mulig, og jeg sender videre til Vej&Park.

Disse personer har allerede gjort et fantastisk job med f.eks. Als Ridesti, Bakkensbro Skolen, buskrydning i Brunsnæs, strandrensning, rensning af søer og branddamme, beskærer og fjerner træer og buske i fredede områder mm. Kommunen roser dem under overskriften:

Nytteindsats har stor effekt og motiverer ledige til selvforsørgelse:
I 2015 startede 147 borgere i et nyttejob, og af dem er 82 efterfølgende blevet selvforsørgende. Det er langt over halvdelen, og ordningen har dermed været en stor succes for de 82 borgere og Sønderborg Kommune. Det er nemlig 82 borgere, som nu er kommet i uddannelse eller er startet i et arbejde efter at være blevet tilkoblet nyttejob. Ordningen motiverede dem til hurtigt at søge et arbejde eller finde en uddannelse som alternativ til ledigheden.

Læs mere her: http://sonderborgkommune.dk/aktuelt/arkiv/nytteindsats-har-stor-effekt-og-motiverer-ledige-til-selvforsoergelse

Med venlig hilsen

Sønderborg Kommune
Sekretariat for Landdistrikter

Connie Skovbjerg
Landdistriktskoordinator
M 2889 8021
cskb@sonderborg.dk – www.sonderborgkommune.dk

Del på Facebook