Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Huller i kalender med cykel udlån Kær halvø

Der er stadig huller i kalender hvis nogen på Kærhalvø vil prøve landsbylaugets el cykler
Så kontakt mig på Kærbygade 59

Hans og jeg var fredag den 24 -10 til møde med kommunen om bedre cykel forhold på Vestermark
De sender nu en mand ud og kigger på cykelstien ved Kraftvarmeværket
Bestyrelsen vil forsat arbejde på at der er en dobbeltrettet cykelsti på Vestermark inden spejderlejren i 2017 sammen med andre gode argumenter hvorfor vi bør have sådan en rekreativ cykelsti
Cykel stien er med i den kommende cykel handlingsplan ,men der kan gå år inden den så kommer , da der mange der ønsker cykelsti.
Cykel stier koster rask væk 1 million kr. pr. km.

Del på Facebook