Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Hvad vil I med Kær Vestermark?

Landsbylauget har modtaget følgende fra Aktionsgruppen for Øvelsesområdet.

Kontakt formanden for landsbylauget, Jørgen Wilkenskjeldt, for mere info og kommentarer på: jorgen_wilkenskjeldt@hotmail.com eller telefon 74 43 12 36

******************

Kære Landsbylauget for Kær Halvø

 

Hvad vil I ???

Jeg vender tilbage i anledning af at I svarede positivt tilbage omkring disse punkter:

 

1.       Hvis det bliver muligt for Sønderborg Kommune at få råderet over det militære øvelsesterræn på Kær skal der ikke bygges villaer til gavn for de få. Området skal komme alle borgere til gavn. Området skal bevares som den fantastiske naturskønne plet vi har, tæt på Sønderborg, og med enestående muligheder for nye aktiviteter til gavn for et hav af foreninger og borgere.
Hvad siger I?

 

2.       Vi opfordrer byrådet til at sikre at der ikke udstykkes byggegrunde med salg til private og virksomheder. Der er allerede lagt en plan for Sønderborgs byudvikling, den skal vi følge.
Hvad siger I?

3.       Vi skal sikre at øvelsesområdet kan anvendes som rekreativt område for interesserede foreninger og borgere. Og de nuværende brugeres anvendelses muligheder skal bevares, herunder brugen af skydebaner og træningsfaciliteter for skytter i regi af Danmarks Jægerforbund samt De Danske Skytteforeninger.
Hvad siger I?

4.       Og hvis den nye ejer eller lejer af Sønderborg Kaserne får behov for at anvende de tilhørende arealer på Kær, skal vi da ikke starte med at udstykke byggegrunde. Oveni købet med det til følge at Alssund, en af Danmarks flotteste naturperler, spoleres af nybyggeri langs kysten.
Hvad siger I?

 

Vi afleverede listen med navne på de foreninger som bakkede op om ovennævnte til borgmesteren og har herefter ”nedlagt” os selv som aktionsgruppe.

 

I går har jeg deltaget i et møde med Danmarks Naturfredningsforening, DN ønsker at rejse en fredningssag i form af en ”rekreativ fredning” ikke en total fredning. Birger Marcussen (marcussen@alspc.dk ), bestyrelsesmedlem i DN Sønderborg er udpeget som tovholder for fredningen af Kær Vestermark. Han ønsker at komme i kontakt med så mange foreninger og interesserede brugere af området som muligt. Han ønsker at høre om planer og ønsker, således at fredningssagen kan indeholde en beskrivelse af så mange af disse ønsker som muligt.

 

Hvis ikke I allerede har kontaktet Sønderborg Kommune med Jeres ønsker og forslag kan jeg anbefale at I tager kontakt til kommunen, i det mindste ved at I sender en kopi af henvendelsen til DN. Kontaktperson er specialist Mads Forslund, Sønderborg Kommune, Fællesstaben, mafo@sonderborg.dk

 

Jeg kan på det varmeste anbefale at I kontakter såvel DN som Sønderborg Kommune snarest muligt og dermed søger optimal indflydelse på fredningssagen og den fremtidige anvendelse af Kær Vestermark.

 

Med venlig hilsen

 

”AKTIONSGRUPPEN for ØVELSESOMRÅDET”
Mogens Jensen

talsmand for Aktionsgruppen

Del på Facebook