Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Indkaldelse til årets generalforsamling

Kær Halvøs Landsbylaug

indbyder hermed til

GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 31. marts 2019 kl. 20.00 i spisesalen på Rønhave.

Aftenen starter allerede kl. 19:00 med en orientering fra Sønderborg Forsyning A/S. Sønderborg Forsynings bestyrelsesformand Tom Hartvig Nielsen og direktør Hans Erik Kristoffersen har tilbudt at redegøre for status på planerne for det centrale rensningsanlæg. Samtidig vil de informere om de ændringer, der er vedtaget i forhold til affaldsbeholdere, og som Sønderborg kommune har besluttet skal implementeres i 2020. Så mød op hvis du/I har spørgsmål som I gerne vil have svar på fra nærmeste kilde!

 

Kl. 20:00   Starter generalforsamlingen med følgende     dagsorden jf. vedtægterne

 1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Indkomne forslag
 4. Regnskab 2019
 5. Budget 2020
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende er på valg:
  1. Ana-Maria Jessen, der ikke modtager genvalg
  2. Kenni Nielsen
 7. Valg af suppleant, på valg er
  1. Lars Peter Hansen
  2. Elin Madsen
 8. Valg af revisor, på valg er
  1. Dorthe Nielsen
 9. Eventuelt
  1. Ren dag på Kær Halvø – måske den 26/4 – 2020?
  2. Nabohjælp ved Jinnie
  3. Hvordan bliver bestyrelsen orienteret om tilgang af nye beboere?

 

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne

Kenni Nielsen

Formand for landsbylauget

Del på Facebook