Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Indkaldelse til generalforsamling for Kær halvøs landsbylaug

Kær Halvøs Landsbylaug

indbyder hermed til

GENERALFORSAMLING

Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 19.00 i spisesalen på Rønhave.

 

Kl. 19:00         Starter generalforsamlingen med følgende dagsorden jf. vedtægterne

 

 1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Indkomne forslag
 4. Regnskab 2017
 5. Budget 2018
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende er på valg:
  1. Kenni A Nielsen
  2. Ane-Maria Jessen
 7. Valg af suppleant, på valg er
  1. Lars Peter Hansen
  2. Elin Madsen
 8. Valg af revisor, på valg er
  1. Dorthe Nielsen

Samtlige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisoren er villige til genvalg

 1. Eventuelt
  1. Ren dag på Kær Halvø den 22 april 2018
  2. Ny web- redaktør

 

Bestyrelsen arbejder pt på at få en gæstetaler til at informere om de planer, som kommunen har for udviklingen på halvøen. Vi håber snart at kunne meddele, hvem det bliver. Indtil da vel mødt!

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne

Kenni Nielsen

Formand for landsbylauget

Del på Facebook