Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Indkaldelse til generalforsamling – Kær Halvø

Kær Halvøs Landsbylaug

indbyder hermed til

GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 11. marts kl. 19.00 på Rønhave, Hestehave 20

 

Kl. 19:00         Vil Susanne fortælle lidt om hvad Rønhave bl.a. har udviklet sig til, og der vil efterfølgende blive lejlighed til at bese lokaliteterne.

Kl 19:30          Bliver der informeret om den nye spændende virksomhed på Kær Vestermark: VedvarendeEnergi-Sønderborg. Virksomheden får til huse i Møllestedgård

                     

Kl 20:15          Starter generalforsamlingen med følgende dagsorden jf. vedtægterne

 1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Indkomne forslag
 4. Regnskab 2014
 5. Budget 2015
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  1. Jørgen Wilkenskjeldt – genopstiller ikke
  2. Christian Korsholm Jeppesen – villig til genvalg
 7. Valg af suppleant
  1. Poul Evald – villig til genvalg
 8. Valg af revisor
  1. Helle Thomsen genopstiller ikke
 9. Eventuelt

Indkaldelsen kan også læses og downloades her: Indkaldelse Kær Halvøs Landsbylaug generalforsamling 2015

Del på Facebook