Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Indkaldelse til Generalforsamling

Kær Halvøs Landsbylaug

indbyder hermed til

GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 20.00 i spisesalen på Rønhave.

Aftenen starter allerede kl. 19:00 med en orientering vedrørende udviklingen på Kær Vestermark, både den, der går for sig lige nu, men også den, der forventes at skulle foregå i fremtiden. Bent Albæk, projektleder for Sønderborg kommune i Sekretariatet for Bæredygtighed & Natur, kommer og fortæller om de spændende tiltag, vi alle vil få stor glæde af fremover. Bent har lovet at svare på evt. spørgsmål, så mød frem og få svar, hvis du ønsker klarhed over planerne for vores smukke rekreative område.

 

Kl. 20:00 Starter generalforsamlingen med følgende dagsorden jf. vedtægterne

 1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Indkomne forslag
 4. Regnskab 2018
 5. Budget 2019
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende er på valg:
  1. Jinnie Friis Evald
  2. Christian Korsholm Jeppesen
  3. Poul Madsen
 7. Valg af suppleant, på valg er
  1. Lars Peter Hansen
  2. Elin Madsen
 8. Valg af revisor, på valg er
  1. Henriette Frölich

Samtlige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor er villige til genvalg

 1. Eventuelt

1. Ren dag på Kær Halvø den 31. marts 2019

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Del på Facebook