Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Indkommet forslag -Kær halvø

Ifølge vedtægter vil forslag til generalforsamling kun blive offentlig gjort på hjemmeside
Vedtægter findes under bestyrelse
Til generalforsamlingens punkt 3 er der dette forslag

Ved næste papir infomation til beboere afleveres en seddel, hvor beboere kan skrive deres adresse på og aflevere til bestyrelse,
hvis de ønsker info feks om indkaldelse til generalforsamling
Der skal ikke om deles nyhedsbrev hver uge i papirform
Denne adr liste vil også kunne bruges af andre foreninger
Man opfordres til at tilmelde sig nyhedsbrev på hjemmesiden www.kaerhalvo.dk som udkommer hver fredag
Ved sådan en adr. liste kan man måske nøjes med at omdele til 10 % af områdets brugere mod de nu 230 sedler der trykkes nu.
Dette vil frigøre tid og midler til andre opgaver.
En sådan seddel bør også ligge i den nye velkomstpakke , der er under udvikling
Dette forslag er vejledende , da det er op til bestyrelsen hvordan de vil arbejde i fremtiden

mvh
Jørgen Wilkenskjeldt

Del på Facebook