Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Informationsmøde om øvelsesområdet fremtid

Så er bolden givet op! 

Tirsdag den 3. februar 2015 var borgerne i Sønderborg kommune inviteret til et infomøde om den fremtidige anvendelse af det tidligere øvelsesområde. På mødet blev der redegjort for samarbejdet mellem DN og kommunen, et samarbejde som begge parter tilsyneladende var rigtig godt tilfredse med. Læs mere på: http://sonderborgkommune.dk/aktuelt/arkiv/faelles-fodslag-om-fredning-af-kaer-vestermark

Informationsmødet bliver samtidig startskuddet til, at vi på Kær Halvø skal på banen. Borgmesteren inviterede alle, herunder de mange forskellige interessegrupper, til at komme med forslag til, hvad  de hver især kunne forestille sig, at området kan anvendes til. På sidste års generalforsamling blev der nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at varetage landsbylaugets interesser og søge mest mulig indflydelse på det projekt, som udviklingen af området vil resultere i. 

Derfor vil der snarest muligt blive lejlighed til, over for arbejdsgruppen, at tilkendegive hvilke ønsker I har til den fremtidige benyttelse. Vi tror, at hvis vi koordinerer ønskerne fra beboerne herude, og formidler dem samlet til kommunen – så vil vi opnå den optimale indflydelse. 

Arbejdsgruppen vender snarest muligt tilbage, men I må meget gerne allerede nu tænke konkrete og kreative tanker. Indtil da vil vi glæde os og ønske os alle tillykke med det fantastiske stykke natur og de mange muligheder, der nu åbner sig for os.

 

Del på Facebook