Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Invitation til Borger-/offentlighedsmøde om Danmarks Naturfredningsforenings visioner for Kær Vestermark

Kære Kær Halvø’s Landsbylaug

 

Vi meget gerne invitere jer til at deltage i borger-/offentlighedsmøde om Danmarks Naturfredningsforenings Visioner for Kær Vestermark.

 

DN inviterer til offentligt informationsmøde d. 14. august kl. 17.00 i Parolesalen på Sergentskolen i Sønderborg

 

Danmarks Naturfredningsforening har besluttet at rejse fredningssag for det nuværende øvelsesterræn på Kær Vestermark. DN Sønderborg inviterer alle til at deltage i offentligt møde, hvor vi informerer om hvilke visioner vi har for fredningen og opfordrer alle til at bidrage med ideer og synspunkter.

 

DN’s sekretariat deltager i mødet med fredningsleder Birgitte Ingrisch og afdelingsbestyrelsen for Sønderborg. Sønderborg Byråd inviteres til at deltage ligesom vi inviterer repræsentanter for de øvrige grønne foreninger til at deltage.

 

Vi gør opmærksom på, at vi ønsker en rekreativ naturfredning, som kan friholde området for nybyggerier, og hvor der bliver lagt vægt på at de nuværende civile brugere fortsat kan benytte området. Der er store naturværdier på de ekstensivt drevne arealer, og den fremtidige drift planlægges med størst mulig hensyntagen til bevarelse og fremme af biodiversiteten for området og samtidig fremme mulighederne for naturoplevelser for offentligheden. Ved at fremkomme med ideer og forslag kan så mange som muligt få indflydelse på den endelige planlægning af fredningsforslaget.

 

Ved mødet vil der blive serveret kaffe/the og kage.

 

Yderligere information

DN Sønderborg v/Birger Marcussen

Mobil: 24981272/74452274

Del på Facebook