Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Kasernestyregruppen inviterer til dialog – Kær Halvø

Pressemeddelelse:

Kasernestyregruppe inviterer til dialog

Det er fantastisk positivt at opleve den opbakning og iderigdom, vi ser fra mange sider i forhold til, hvad Sønderborg Kaserne og kaserneområderne kan bruges til, når Forsvaret forlader dem næste år. Fra dag 1 har borgere og foreninger været kreative og dermed dokumenteret en optimisme i forhold til at få noget godt ud af situationen.

Egentlig ligger opgaven med at finde alternative anvendelsesmuligheder hos ejeren, dvs. Staten, men præcedens peger ikke på, at den etablerer nye statslige arbejdspladser på stedet. Derfor har byrådets økonomiudvalg nedsat en styregruppe og ansat en medarbejder, som arbejder med at udvikle projektet og styre processen i samarbejde med staten. Vi er i fuld gang med at afklare forskellige forhold vedrørende økonomi og rammerne for realistiske projekter.

Styregruppen har kontakten til staten, og de arbejdsgrupper, som er nedsat eller bliver nedsat af andre end Sønderborg Kommune, bliver indbudt til dialogmøder, så kommunen er bedst muligt klædt på til forhandlingerne med Forsvarsministeriet og andre ministerier om den fremtidige brug af arealer og bygninger.
Vi noterer os med glæde Regionens store interesse og opfordrer til, at alle initiativer tages i tæt samarbejde og forståelse med Sønderborg Kommune.
Jo flere input, jo bedre.

Vi lover samtidig en åben information, bl.a. ved at vi inden sommerferien opretter en side på www.sonderborgkommune.dk om kaserne-processen.

Venlig hilsen
Sønderborg Byråds styregruppe vedr. den fremtidige anvendelse af Sønderborg Kaserne og kaserneområdet – borgmester Aase Nyegaard, Erik Lauritzen og Peter Hansen.

Del på Facebook