Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Klage til Natur- og Miljøklagenævnet ang. Tech21 – Kær Halvø

I forbindelse med lokalplanforslag til ændring af Tech21 fra Sønderborg Kommune, med bl.a. ændring af miljøklasse, højde på bygninger samt ændring af erhvervs-type, har landsbylauget for Kær Halvø, som tidligere skrevet, nedsat en arbejdsgruppe.

Denne arbejdsgruppe har nu formuleret en klage til Natur- og Miljøklagenævnet for at få denne instans på banen, og kræve en miljøvurdering af planen. Sønderborg Kommunen har egenrådigt besluttet at miljøvurdering ikke er nødvendig, selv om der ændres miljøklasse i fire kategorier.

Klagen kan findes her: Klage til Natur – og miljøklagenævnet ang. Tech 21

Gruppen vil arbejde videre med at bruge pressen til at gøre opmærksom på de foreslåede ændringer som Sønderborg Kommune vil foretage i et område som er defineret som “værdifuldt kulturmiljø”, samt lige op af en Danmarks få bevarede båndlandsbyer.

Yderligere vil der blive arbejdet med at spørge ind til formålet omkring landsbylaug, hvis det ikke er meningen at dette skal bruges som talerør – begge veje – mellem kommune og landsby.

Del på Facebook