Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Landzonetilladelse Arnkilsøre 13 – Kær Halvø

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at bibeholde 4 tilbygninger til eksisterende driftsbygninger, udnyttelse af første sal på 2 bygninger samt kølecontaineren på 40 fod på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Se mere her: http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/hoeringer/files/arnkilsoere_13_6400.pdf

Del på Facebook