Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Landzonetilladelse til at udvide eksisterende slagterforretning – Kær Halvø

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udvide eksisterende slagterbutik på ejendommen matr.nr. 1 Kær, Ulkebøl, der ligger på Hestehave 24, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Se mere info på kommunens hjemmeside: Link

Del på Facebook