Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Landzonetilladelse til solceller – Nørremark 3 – Kær Halvø

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at opføre et solcelleanlæg på terræn på ejendommen matr. nr. 80 Ulkebøl Ejerlav, Ulkebøl, der ligger på Nørremark 3, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.
Sønderborg Kommune vurderer på baggrund af en VVM-screening, at etablering af solcelleanlægget ikke er VVM-pligtigt.

Se mere på kommunens hjemmeside: http://sonderborgkommune.dk/hoeringer/landzonetilladelse-og-vvm-screening-af-solcelleanlaeg-paa-terraen

Del på Facebook