Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Lokalplan for supplerende varmeanlæg i Sønderborg

Sønderborg Byråd har den 28. april 2010 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 409-3 for et supplerende varmeanlæg ved Vestermark i Sønderborg. Samtidig er miljøscreening for området vedtaget. 

Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelse af et fjernvarmeværk, der kan udnytte energien i det varme geotermiske vand, der skal pumpes op i Spang. Det nye fjernvarmeværk placeres umiddelbart øst for det eksisterende kraftvarmeværk nord for Sønderborg by.

Denne del af byzonen, som lokalplanen omfatter, er med i kommunens områdeklassificering jf. jordforureningslovens § 50a. Det betyder, at der er særlige regler for håndtering af jord herfra, bl.a. skal flytning af jord fra området anmeldes til kommunen.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Læs meget mere omkring forslaget på Sønderborgs hjemmeside, hvor det også er muligt at finde Lokalplanforslaget og miljøscreening.

Landbylauget vil gerne opfordre læserne til at komme med kommentarer til lokalplanforslaget. Brug evt. kommentar funktionen under indlægget.

Del på Facebook