Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Mulighed for tilskud til bevaring- Kær halvø

Borgere kan få støtte til forbedringer af bevaringsværdige boliger
Byrådet har afsat to millioner kr. årligt til nedrivning af faldefærdige bygninger. Nu har teknik- og miljøudvalget sagt god for, at 250.000 kr. af denne pulje kan bruges til at sætte bevaringsværdige nedslidte boliger i stand. Det vil sige, at en borger med et bevaringsværdigt hus kan søge støtte til fx at udskifte eternittaget til den oprindelige tagbelægning med teglsten eller stråtag. Og det beløb, som bevilges fra kommunens pulje, bliver fordoblet af tilskud fra staten. Der er mange nedslidte bygninger i kommunen, som har væsentlige bevaringsværdier, vurderer kommunens fagfolk. De 250.000 kr. formidles af bygningsforbedringsudvalget, som tidligere har uddelt lignende støtte til istandsættelse. Der står lige nu tre ansøgere på venteliste.

Så er der bare at få søgt penge . Den der intet vover intet vinder
Kær bygade 59 har tidligere fået 40.000 kr. til nye døre mm.

Har desuden ejendomsværdinedslag på 500.000 kr ,da ejendommen er dyr at vedligeholde
Måske noget der var ved at overveje ved næste vurdering

Del på Facebook