Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Mulighed for tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger.

Bestyrelsen har modtaget dette gode tilbud fra Rudi Hønborg Benkjer, Sønderborg Kommune, By & Landskab:

Kære Landsbylaug

 

Tilskud gives til fredede og bevaringsværdige bygninger i Sønderborg Kommune

Er du ejer af en bevaringsværdig bygning og bebor den, har du  mulighed for at søge tilskud til udvendig istandsættelse.

Trænger dit bevaringsværdige hus til nyt tag, nye vinduer eller dør, er ydermurene og facadeudsmykningerne nedslidte eller ønsker du at tilbageføre tidligere detaljer?

I så fald er der mulighed for at søge tilskud til udvendig istandsættelse hos Bygningsforbedringsudvalget i Sønderborg Kommune.

Har du lyst til at vide mere om mulighederne eller er du i tvivl om, hvorvidt din bygning er bevaringsværdig kan du rette henvendelse til bevaringsarkitekt Rudi Benkjer på tlf: 88 72 75 61 eller på e-mail: rubn@sonderborg.dk  

Du kan også læse mere om muligheden for støtte på Sønderborg Kommunes hjemmeside:

www.sonderborgkommune.dk/borger/bygningsforbedringsudvalget  

 

Ansøgning om tilskud til istandsættelse kan ske løbende, hvor næste møde i bygningsforbedringsudvalget afholdes den 9. december 2020

 Næste ansøgningsfrist:       15. november 2020

Grunden til, at vi henvender os til jer er, at vi mangler ansøgninger fra åben land samt mindre landsbyer, hvor der er god mulighed for at få tilskud.

Venlig hilsen

Sønderborg Kommune
By & Landskab

Rudi Hønborg Benkjer
Arkitekt MAA / Bevaringsarkitekt
T 88 72 75 61

Del på Facebook