Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Navngivning af fritidsområdet på Kær Vestermark

Navngivning af fritidsområdet på Kær Vestermark

I forbindelse med tilblivelsen af helhedsplanen for Sønderborg Kommunes nye fritidsområde på det tidligere militære øvelsesterræn nord for byen, Kær Vestermark, udskrev byrådet en navnekonkurrence. Konkurrencen sluttede den 6. september, og der er modtaget 62 forslag. Blandt de indkomne forslag har kultur-, borger- og fritidsudvalget nu udvalgt tre forslag, som byrådet skal vælge imellem: •Kær Vestermark
•Kær Naturpark –
•Kær Naturpark og Aktivitets Park

Det bliver spændende hvad navn det for.
I vores udviklings plan stod der engang . Sønderborg grønne park mod nord
Der måtte vi ikke skrive
Så nu står der Sønderborg grønne område mod nord

Del på Facebook