Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Nedrivningsanmeldelse for Midtborrevej 2, Kær

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig ejendom på Midtborrevej 2, 6400 Sønderborg. Ejendommen, derfremstår som et firelænget anlæg, består af stuehus med baghus og tre driftsbygninger. Alle bygningerne er registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven. 
Ejendommen er fra 1900, men fremstår i dag i en meget ringe teknisk tilstand med store mur- og fugtskader. 
Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune inden d. 30. september 2015 på planafdelingen@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, Plan, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg. 

Se mere på kommunens hjemmeside: Link

Del på Facebook