Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Ny lokalplan for Tech 21 – Kær Halvø

Sønderborg Byråd har den 2. maj 2012 vedtaget at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.9-4 inkl. forslag til kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Erhvervsområde Sønderborg Nord.

Sønderborg Nord er det nye navn for Tech 21.

Det er værd at bemærke at lokalplanen åbner op for 30 meter høje bygninger tæt ved Nørremark, Kær Bygade/Ormstoft, samt ændring af miljøklasse for områderne tæt på bebyggelse.

Forslaget til den nye lokalplan kan læses her: http://weblib.sonderborg.dk/filer/20120516-091225.pdf

Kommunens vejledning til klage og bemærkninger kan findes på følgende side: http://www.sonderborgkommune.dk/Hearings.aspx?hearid={622ABE42-DA54-416A-9574-C7CAE441C6C2}

***Taget fra kommunens hjemmeside omkring høringen***
Mulighed for bemærkninger

Lokalplanforslaget er i offentlig høring i 8 uger fra dags dato. Der kan indgives bemærkninger, indsigelser og forslag til ændringer skriftligt til Sønderborg Kommune, Planafdelingen, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg eller til planafdeling@sonderborg.dk, så de er kommunen i hænde senest kl. 12:00 den 11. juli 2012.

Del på Facebook