Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Nye landzonetilladelser på Kær Halvø

Sønderborg Kommune har publiceret 3 nye landzonetilladelser som berører Kær Halvø.

 1. Landzonetilladelse til en pavillon på Kær Bygade 19, 6400 Sønderborg
  Botilbuddet Kærløkke har søgt til tilladelse til at opstille en midlertidig pavillion.
  Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse hertil.
  Se mere om landzonetilladelsen her: Landzonetilladelse Kærløkke.
  Tilladelsen kan påklages til og med den 21. november 2012 kl. 15.00

 2. Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje til solcelleanlæg på Skovhuse 7, 6400 Sønderborg
  Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til som ansøgt at etablere et 6 kW solcelleranlæg på 40 m² på ejendommen der ligger på Skovhuse 7. 
  Der gives samtidig dispensation fra skovbyggelinjen.
  Se mere om landzonetilladelsen her: Landzonetilladelse Skovhuse 7.
  Tilladelsen kan påklages til og med den 21. november 2012 kl. 15.00

 3. Landzonetilladelse til solcelleanlæg på Tvedmark 2, 6400 Sønderborg
  Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at opsætte et solcelleanlæg på stativ, der fylder 57 m² af taget af laden på ejendommen der ligger på Tvedmark 2.
  På samme ejendom giver kommunen en lovliggørende landzonetilladelse til et solvarmeanlæg på stativ, der fylder cirka 47 m² af taget af garagebygningen.
  Se mere om landzonetilladelsen her: Landzonetilladelse Tvedmark 2.
  Tilladelsen kan påklages til og med den 21. november 2012 kl. 15.00
Del på Facebook