Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Nytårshilsen til samtlige medlemmer af landsbylauget.

Bestyrelsen ønsker alle herude på Kær halvø et lykkebringende nytår, og vi håber, at vi sammen vil løse de udfordringer, som vi står over for, på en hensigtsmæssig og  rationel måde.

En del af beboerne herude, inklusiv bestyrelsen, har haft nogle betænkeligheder ved udsigten til de planer, der eksisterer angående placeringen af et centralt rensningsanlæg på Vestermark. Der vil blive lejlighed til at give udtryk for sine synspunkter, når det endelige planforslag inklusiv miljøraporten kommer i begyndelsen af året og i den efterfølgende 8 ugers høringsfrist. Allerede nu er det muligt at se projektplanen, der er udarbejdet og udgiver den 24. november 2018. Se https://sonfor.dk/wp-content/uploads/2018/03/centraliseret-spildevandsrensning-projektplan.pdf

Bestyrelsen har tidligere spurgt, om der er nogle herude, der har lyst til at deltage i en besigtigelsetur arrangeret af Sønderborg forsyning, men vi har ikke modtaget en eneste henvendelse!? Bestyrelsen finder det overraskende, at ingen herude tilsyneladende har interesse i at konstatere, hvorvidt det potentielt kan være forbundet med gener, f.eks. lugt og eller støj, at bo i nærheden af en pumpestation. Men det kan være, at der ikke længere er den store bekymring i forhold til projektet.

Bestyrelsen kan allerede nu oplyse, at vi påtænker at afholde generalforsamling den 20. marts 2019 og at affaldsinsamlingen formentlig bliver den 31.marts 2019. Datoen er den dag hvor Danmarks Naturfredningsforening afholder deres landsdækkende indsamling. I kan derfor allerede nu reservere datoerne, såfremt I agter at deltage i de to arrangementer. Der vil naturligvis bliver indkaldt til nævnte arrangementer via denne side, men nu er i orienteret.

Rigtig godt nytår!

 

Del på Facebook